Psykodraama selkeyttää elämää

Mitä psykodraama on?

Psykodraama on luova ja terapeuttinen tapa työskennellä ihmiselämään liittyvien tarinoiden, kokemusten, tunteiden ja haaveiden kanssa. Psykodraamassa voit tutkia itseäsi, vuorovaikutustilanteitasi sekä tutustua elämääsi monesta eri näkökulmasta. Psykodraamassa voidaan liikkua menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa.

Työskentely tapahtuu ryhmässä, turvallisessa ilmapiirissä toisemme kohdaten ja kokemuksia jakaen.

Psykodraaman kehitti Jacob Levy Moreno. Morenon mukaan ihmisen psyykkinen rakentuminen tapahtuu suhteessa toiseen ihmiseen. Psykodraaman teoria perustuu roolin käsitteeseen. Rooli on ihmisen tapa käyttäytyä, jonka hän ottaa tietyssä hetkessä suhteessa tiettyyn tilanteeseen, ihmiseen tai ihmisiin.

Morenolaisen ihmiskäsityksen keskeisiä käsitteitä ovat suhde, kohtaaminen ja spontaanisuus. Suhde perustuu kohtaamiseen tässä ja nyt. Spontaanisuus on psyykkistä energiaa ja se on luovuuden ja muutoksen käynnissä pitävä voima.

Mitä psykodraamassa tapahtuu?

Psykodraama koostuu virittäytymisestä, työskentelyvaiheesta ja jakamisesta. Tapaamisessa tutustutaan ensin ryhmän jäseniin. Sen jälkeen valitaan työskentelyvaiheen päähenkilö, jonka yhdessä ryhmän kanssa valitsemaa aihetta tutkitaan näyttämöllä. Lopuksi ryhmäläiset keskustelevat siitä, mitä he kokivat sekä mitä draama heissä herätti, omiin kokemuksiinsa peilaten. Ohjaajan tehtävänä on pitää huolta siitä, että tapaaminen on ryhmän jäsenille turvallinen.

Roolivaihto eli toisen ihmisen osaan asettuminen on psykodraamamenetelmistä tärkein. Roolinvaihto psykodraamanäyttämöllä mahdollistaa syvällisen vuorovaikutuksen kahden ihmisen välille. Ihminen asettaa itsensä toisen asemaan ja ymmärtää tällöin paremmin toisen kokemuksellisen todellisuuden ja samalla myös ymmärrys omasta itsestä lisääntyy.

Psykodraamaa on mahdotonta kuvata vain muutamalla sanalla. Paras tapa vastata kysymykseen “mitä psykodraama on”, on kokea matka psykodraaman maailmaan itse. Omakohtaista kokemusta on mahdotonta korvata.

Mitä hyötyä psykodraamasta voi sinulle olla?

Psykodraama voi auttaa sinua elämäntilanteesi selkiytymisessä. Korjaavat kokemukset psykodraamanäyttämöllä voivat parantaa ihmisuhteitasi ja lisätä vuorovaikutustaitojasi. Samalla tutustut uudenlaisiin tapoihin ajatella, käyttäytyä ja reagoida.

(Voit valita käännöksen videon oikeassa alalaidassa olevasta kuvakkeesta. Vie osoitin videon päälle niin kuvake tulee näkyviin.)  

Tässä videossa Tiina Tuomikoski ja Mathias Hellsten keskustelevat psykodraamasta.  

Oletko eronnut tai harkitsetko eroa?

 

Oletko asioidesi kanssa yksin? Haluaisitko ymmärtää valintojasi paremmin, entä ihmissuhteitasi? Onko sinun vaikea asettaa rajoja? Oletko itsesi puolella?

Tiedätkö, miksi valitsit juuri hänet? Kuka ohjasi elämääsi suhteessanne? Millä tavalla menneisyytesi vaikutti suhteeseenne? Mistä nousevat vihan, surun ja häpeän tunteet? 

Aloita vapautuminen menneisyyden kahleista. Päästä irti asioista, joihin et voi vaikuttaa. Ole itsesi paras ystävä. Anna itsellesi mahdollisuus elämään, jossa rakkaus ja lempeys kukoistavat.

Haluatko tarkastella elämääsi turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä? Psykodraamaryhmässä tulet nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenäsi.

Ero-ryhmässä jokainen halukas tarkastelee omaa elämää ohjaajan ja ryhmän avustuksella. Parhaimmillaan psykodraama avaa isoja oivalluksia omasta elämästä, jolloin valintojen tekeminen on selkeämpää. Usein parisuhteessa ongelmat kasaantuvat ja ristiriitainen mieli ei tiedä mitä tehdä. On hyviä ja huonoja puolia. Psykodraama antaa uuden näkökulman parisuhteeseen olipa se sitten vasta alkanut tai jo päättynyt. 

Psykodraaman avulla voi ymmärtää parisuhteen jännitteitä tai lievittää eroahdistusta

 

Psykodraamaryhmä Helsingissä jatkuu tammikuussa 2023

Kaipaatko muutosta elämääsi?

Helsingissä järjestettävän psykodraamaryhmän teemana on ero ja ihmissuhteet. Psykodraama voi auttaa sinua selkeyttämään omaa tilannettasi. Voit tarkastella elämääsi, valintojasi ja tunteitasi omaa tahtiasi edeten. Lähde rohkeasti uudelle ja taatusti jännittävälle tutkimusmatkalle- sukelletaan yhdessä ihmismielen huikeisiin maisemiin !

Osallistujilta ei edellytetä aikaisempaa kokemusta psykodraamasta. 

Ryhmä kokoontuu viisi kertaa ja siihen valitaan ennakkoilmoittautumisten ja haastattelujen perusteella maksimissaan 10 osallistujaa. 

Sitoutuminen kaikkiin tapaamisiin on tärkeää.

Ryhmä ei sovellu akuutin kriisin, akuutin psykoosin eikä vaikean päihdeongelman hoitoon.

Tapaamispäivät lauantaisin klo. 10-16 Kerran kuukaudessa viisi kertaa.

28.1 , 25.2, 25.3, 22.4 ja 20.5

Paikka on Kapissa. Tarkempi osoite ja saapumisohjeet kutsukirjeessä.

Hinta: 400€ (80€/päivä) 

Ilmoittaudu mahdollisimman pian etähaastattelua varten. 

Ohjaajat tässä ryhmässä ovat Erja ja Janne

Hae psykodraamaryhmään täyttämällä lomake 

  Ohjaajat

  Erja Aalto

  044 293 5199

  aalto.erja@gmail.com

   

  Sairaanhoitaja

  Työnohjaaja

  Tarinateatteriohjaaja

  Psykodraamaohjaajaopiskelija

  Janne Korkeakangas

  044 777 6777

  info@lahiterapia.fi

   

  Terapeutti

  Yrittäjä (JET, YJET)

  Media-alan perustutkinto

  Psykodraamaohjaajaopiskelija